Ulcinj, CZARNOGÓRA, kwatery w naszym domu

Pielgrzymki

Ludność Czarnogóry wyznaje trzy religie: katolicka, prawosławną i islam. Czarnogórcy sa przewaznie prawosławni. Oto kilka rad dla chrześcijan pielgrzymów:

Ręka św. Jana Chrzciciela i cząstki Krzyża Swiętego

Cerkiew twierdzi źe w monasterze w Cetiniu (Cetinje-była stolica Czarnogóry) sa: prawica św. Jana Chrzciciela i cząstki Krzyża Swiętego. Wyjaśnienie

Monaster Ostrog

Wysoko w górach, na drodze Nikszić – Podgorica, na stromej skale znajduje się monaster Ostrog, jeden z najbardziej czczonych ośrodków religijnych w tym kraju. Monaster Ostrog ma dwa oddzielne kompleksy: Górny i Dolny Monaster. Centrum duchowym jest Górny Monaster, położony wysoko w górach. Górny Monaster jest jak ptasie gniazdo przylegające do skały, która go otula z trzech stron. Składa się z dwóch cerkiewek w grotach w stromych skałach. Jedna z nich jest zbudowana w 1665 r., a w drugiej była kiedyś pieczarą, w której przebywał św. Wasyl Ostrogski Cudotwórca założyciel monasteru. Po śmierci pochowano świętego Wasyla nieopodal monasteru, a na skalistym grobie wysoko w chłodnych górach wkrótce wyrosła gałązka winorośli. Ten fenomen przyrody poczytano jako cud i relikwie św. Wasyla zostały umieszczone w kiwocie w cerkwi, w tej samej pieczarze, w której wodził pustelniczy żywot i którą sam ozdobił freskami. Do dnia dzisiejszego zwłoki św. Wasyla znajdują się w stanie niezmienionym. O świętym Wasylu Ostrogskim jeszcze za jego życia mówiono, że dokonywał cudów. Niepowtarzalna jest atmosfera jaka panuje w Górnym Monasterze: cisza, która oddzwania echem, a wkoło dziewicze góry, widok na rzekę Zetę. Pielgrzym odnosi wrażenie, że stąd już jest ,,blisko do nieba i do Pana Boga”. W Górnym Monasterze jest źródełko z cudowną wodą. W Dolnym Monasterze jest cerkiew św. Trójcy, budynki mieszkalne i dom dla pielgrzymów (można się przespać za symboliczną cenę w wieloosobowym pokoju). Ostrog od samego początku był nie tylko świętym miejscem dla ludzi różnych konfesji, ale był też bastionem przeciwko Turkom, przede wszystkiem w latach 1852 i 1853. Fotografje i audio zapis

Monaster Dajbabe

Niedaleko od Podgoricy, jadąc w stronę morza, jest droga do miejscowości Dajbabe, a tam do Monasteru Dajbabe założonego w 1897 r. To jeden z najbardziej oryginalnych monasterów. Jego cerkiew, poświęcona Zaśnięciu Bogurodzicy, znajduje się pod ziemią, w naturalnej pieczarze. Wnętrze pieczary-monasteru sam poszerzył mnich Simeon Popović, żeby miała kształt cerkwi z dwiema bocznymi kaplicami. On też ozdobił ją freskami. Po śmierci, w 1941 r., Simeon Dajbabski został beatifikowany, a jego szczątki spoczywają w sarkofagu w monasterze.

Historia miasta Ulcin

Fotografie miasta Ulcin

Nurkowanie w Ulciniu